Пожарогасители

– техническо обслужване на носими или возими пожарогасители;
– презареждане на носими или возими пожарогасители;
– хидростатично изпитване на носими или возими пожарогасители.
– предлагане на нови пожарогасители