Други услуги

– изготвяне на схеми за евакуация;
– обслужване и заверка на вътрешни пожарни кранове;
– продажба на противопожарно оборудване.