Пожарогасене

– проектиране, изграждане и обслужване на Спринклерни системи;
– проектиране, изграждане и обслужване на пожарогасителни системи с газ;
– проектиране, изграждане и обслужване на пожарогасителни системи с въглероден диоксид (CO2)