Огнезащита

– проектиране на огнезащита на метални конструкции;
– доставка на огнезащитни състави;
– обмазване на метални конструкции с огнезащитен състав;
– Дебелометрия – измерване дебелина на слоя на огнезащитен състав.