Работно време: Понеделни - Петък - 8.30 -16.30
Телефони: 0888/842-770; 0898/734-496; 02/961-72-07
Email: alekcandra_s_b@abv.bg

Технически надзор на парни и водогрейни котли

 

Фирмата е лицензирана за осъществяване на технически надзор на стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 KW, както следва:

  • Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MРa включително;
  • Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110°C включително.