Работно време: Понеделни - Петък - 8.30 -16.30
Телефони: 0888/842-770; 0898/734-496; 02/961-72-07
Email: alekcandra_s_b@abv.bg

Проектиране, изграждане и поддържане на пожарогасителни инсталации

Проектиране и изграждане на пожароизвестителни инсталации
Проектиране и изграждане модулни системи за пожарогасене на транспортни средства