Работно време: Понеделни - Петък - 8.30 -16.30
Телефони: 0888/842-770; 0898/734-496; 02/961-72-07
Email: alekcandra_s_b@abv.bg

Техническо-хидравличен тест на стационарни бутилки

Хидравлични и пневматични изпитвания на бутилки за технически газове : въглероден диоксид, азот, аргон, природна газ, пропан-бутан, водолазни и бутилики за дихателна защита и др., съгласно БДС ISO 11602-2, БДС EN 1968 и БДС EN 1440